به گزارش افکارنیوز،

کریم لک زاده کارگردان سینما در خصوص چگونگی اکران «کله سرخ» و میزان استقبال مخاطب از آن گفت: به نسبت پتانسیل اکران در بخش هنر و تجربه استقبال از «کله سرخ» متوسط رو به بالا بود و سالن ها تقریبا پر می شد که این در کل رضایت بخش است.

 وی افزود: البته مصادف شدن برگزاری جشنواره سینما حقیقت با اکران این اثر روی مخاطب آن تاثیر گذاشت و طبیعتا پس از اتمام این رویداد بهتر خواهد شد.

 وی با اشاره به علت استقبال از «کله سرخ» بیان کرد: فاصله گرفتن از سینمای بدنه و نزدیک شدن به سینمای تجربه گرا یعنی جایی که ریشه های هنر و تجربه را شکل داده، یکی از عللی است که باعث جذب مخاطب شده است. تماشاچی می داند که می خواهد در بخش هنر و تجربه فیلمی جسورانه تر و تجربه گرا تر فارغ از بحث سرگرمی ببیند.