به گزارش افکارنیوز،
درژاپن یک گروه موسیقی وجود دارد که از 40 مادربزگ تشکیل شده است. متوسط سن آنها 84 سال است. و برخی نزدیک به 100 سال سن دارند.