به گزارش افکارنیوز،

ناصر ممدوح هنرمند خوب کشورمون در غم از دست دادن همسرشون به سوگ نشست.