به گزارش افکارنیوز،

نمایشی که آغاز جذاب آن و صحبت های اولیه خانم کارگردان و بازیگران، تماشاگران را ترغیب می کرد که این نمایش از دغدغه های اجتماعی و زخم های وارد شده به جامعه صبحت می کند.

«ستاره اسکندری» و «الهام کردا» دو بازیگر این نمایش در کنار کارگردان، نقش زنان را در سه دوره تاریخی را از موشک باران تا دهه معاصر به نمایش می گذارند‌.

نکته جالب این تئاتر، چیدمان و طراحی صحنه، دیالوگ های روان و البته تلفیق نمایش با هنر اوریگامی بود. به محض ورود به سالن بروشور های معرفی نمایش را به روی کاغذی مشاهده می کنیم که خط های افتاده به روی آن در نهایت به یک مرغ دریایی تبدیل می شود و مخاطب را تا آغاز اجرا درگیر خود کرده و بی ربط به محتوای نمایشنامه نیست.

نمایش «نفر دوم» به کارگردانی و بازی مهین صدری در نقش «مرد» و ستاره اسکندری و الهام کردا در نقش دو خواهر از جایگاه زنان در سه دوره تاریخی می گوید.

بازخورد نفر دوم در نگاه تماشاگران

پایان نمایش و لبخند رضایت روی صورت گروه نمایشی و تماشاگران همه نشان دهنده بازخورد مثبت تماشگران از اجرای نفر دوم بود، رضایتی که پیش از اجرا می شد از استقبال خوب مخاطبان و پر شدن صندلی های سالن حدس زد.

در مجموع می توان گفت اولین اجراهای جشنواره فجر در سالن تماشاخانه ایرانشهر و سمندریان با حضور و استقبال خوبی از طرف مردم مواجه شد.