به گزارش افکارنیوز،

ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در ابتدای جلسه هم اندیشی انجمن های هنری گفت: میزبان اصلی هنر در شهر هنرمندان هستند و بقیه افراد من جمله مدیران مهمان هایی هستند که به این عرصه می‌آیند و می رود.

وی با اشاره به اینکه این دیدگاهی بود که همیشه در ارشاد و دوره یازدهم ریاست جمهوری به موضوع هنر داشتیم، ادامه داد: با همین دیدگاه جلسه امروز را برگزار کرده ایم تا بتوانیم رابطه نزدیک و عمیقی با جامعه هنری داشته باشیم.

ضرغامی با تاکید بر اینکه نظر هنرمندان نقش اصلی را در پیاده سازی سیاستگذاری های شهردار تهران در حوزه هنر در شهر ایفا می کند، افزود: مطمئنا سیاستگذاری صورت گرفته از سوی دکتر نجفی در صورتی که با نگاه هنرمندان در شهر پیاده شود منجر به بالا بردن کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد.

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، هر چه حال شهر بهتر باشد به شکوفایی نزدیکتر هستیم و در این راه بی شک اصحاب هنر بر پیشانی شهر می درخشند.

ضرغامی با بیان اینکه این دوره مدیریت شهری شکوفایی زندگی با تکیه بر هنر در شهر خواهد بود، گفت: در این مسیر که باهم آغاز می کنیم اولویت با شهروندان است و امیدوارم بتوانیم فعالیت هایی انجام دهیم که خوشحالی و سعادت جامعه را به دنبال داشته باشد.

در ادامه این جلسه سیف الله صمدیان نماینده انجمن عکاسان ایران با درخواست برای تشکیل موزه عکاسان ایران، گفت: قطعا این موزه می تواند گنجینه ارزشمندی برای استفاده تخصصی عکاسان باشد. یکی از اصلی ترین انگیزه های ما و هیات مدیره انجمن برای تشکیل این موزه است. که قطعا سازمان می تواند در این زمینه کمک قابل توجهی به انجمن کند.

حسن غفاری یکی دیگر از نمایندگان انجمن عکاسان در ادامه این پیشنهاد، گفت: با راه اندازی موزه عکاسان می توان امیدوارم بود که منبع مطالعاتی خوبی از تاریخ عکاسی و آنچه در این حوزه اتفاق می افتد در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.

به گفته او، این موزه می تواند برای عکاسان سراسر کشور راهگشا باشد. به طور کلی چنین مرکزی می تواند زوایا و راهکارهای همکاری جدید را باز کرده و در عین حال محدودیت های موجود برای نگهداری اسناد تاریخی انجمن عکاسان را فراهم کند.

فیروزه ای از انجمن نقاشان در این جلسه از اعتماد ایجاد شده بین هنرمندان و سازمان زیباسازی تشکر کرده و گفت: رویداد «نگارخانه ای به وسعت یک شهر» یکی از مهمترین اقدامات سازمان زیباسازی در ایجاد اعتماد بین هنر، هنرمند و شهروندان بوده است.

وی به مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران پیشنهاد کرد جلسات جداگانه ای با هریک از انجمن ها داشته باشد تا اعضای هر انجمن بتوانند به صورتی ریزتر مسایل، موضوعات و پیشنهادات خود در حوزه کاری شان را بیان کنند.

شمسی زاده از انجمن مجسمه سازان، اتفاقات صورت گرفته در فضای شهری در حوزه کاری خود را دور از موقعیت آرمانی دانست و گفت: جریان جدی مجسمه سازی با واسطه شکل گیری سیاست های مختلف کمرنگ تر و لاغرتر شده است و متاسفانه شهر با موقعیتی مواجه است که نمی توان یک جریان جدی در آن ایجاد کرد.

به گفته او، سازمان زیباسازی با فراهم ساختن موقعیت لازم برای شکل گیری این جریان جدی در حوزه مجسمه سازی میتواند از ذهن نخبه گرای انجمن استفاده کند. این یکی از موارد مهم است که می توان به خوبی به آن پرداخت.

شمسی زاده با بیان اینکه برگزاری فستیوال هایی مانند بهارستان توانسته به موضوع مجسمه در شهر بپردازد، گفت: جریان جدی مجسمه سازی و جریان فستیوالی مجسمه سازی مانند بهارستان نباید فدای یکدیگر شوند و هرکدام از آنها جداگانه باید راه خود را در فضای شهری بروند.

وی ادامه داد: جای خالی مجسمه سازی در فضای شهری تهران صرفا به عنوان یک شی نیست، بلکه به عنوان یک تفکر این جای خالی احساس می شود. بنابراین باید هسته ای شکل بگیرد تا در کنار سازمان حرکت کرده و این جریان را به روال خود بیندازد.

اژدری از انجمن سرامیک نیز اتفاقات رخ داده در فضای شهری را مناسب ارزیابی کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه زیباسازی نبود نگاه واحد است. نگاه واحد الزامی است که می تواند زیبایی را به شهر بازگرداند.

اسداللهی از انجمن گرافیک از دکتر ضرغامی خواست تا پیش از هر اقدامی فعالیت های صورت گرفته در سازمان را مرور کند و به نمونه های موفق و مثبت صورت گرفته در گذشته توجه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه تا به حال هیچ اقدام  جدی برای رفع نواقص و زشتی های گرافیکی در سطح شهر صورت نگرفته است، گفت: بسیاری از شلختگی های بصری شهر تهران با نقاشی دیواری پوشیده نمی شود و باید با همکاری و نزدیکی همه هنرمندان و سازمان زیباسازی این کار صورت گیرد.

اسداللهی یکی از موانع و مشکلات این انجمن در حوزه موزه گرافیک که در عمارت ارباب هرمز قرار دارد، دانست و ادامه داد: متاسفانه بروکراسی اداری موجود باعث شده تا بسیاری از مفاد تفاهمنامه فی مابین انجمن و سازمان به درستی اجرا نشود.

کلهرنیا یکی دیگر از اعضای انجمن گرافیک نیز ارتباطات موثر هنرمندان و زیباسازی را در بهبود فضای شهری مفید دانست و گفت: تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان همه انجمن ها و برگزاری جلسات مستمر می تواند به انتقال دیدگاه های هنرمندان و دریافت ضرورت های زیباسازی در حوزه هنر مفید باشد.

در پایان این جلسه ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران ضمن تشکر از حضور هنرمندان و بیان نظرات شان در این جلسه گفت: شورای عالی متشکل از همه انجمن ها به زودی در سازمان زیباسازی تشکیل می شود.

وی با تاکید بر اینکه بی شک در برنامه ریزی برای فعالیت های سازمان روی فندانسیون فعالیت هایی که در گذشته برنامه ریزی شده، حرکت می کنیم، ادامه داد: اقدامات و فعالیت های سازمان در حوزه هنر باجدیت پیگیری می شود و تلاش می کنیم تا شرایط برای حضور هنرمندان در فضای شهری را تسهیل کنیم.

ضرغامی با تاکید بر اینکه باید بعضی تعاریف در حوزه هنر و زیباسازی باز تعریف شود، ادامه داد: باید از پتانسیل های موجود در سطح شهر استفاده کنیم.