به گزارش افکار نیوز ؛ پست انتقادی رضا رشیدپور در مورد مدیریت بحران مسئولان؛ را مشاهده می کنید.

وی در این پست نوشت:

مفهوم مدیریت بحران در کشور ما عوض شده، تنها خروجی اش تعطیل کردن است. خجالت نکشید، همه جا را تعطیل کنید برویم دنبال کارمان.

الهی هر مسئولی که شب خیلی ناز خوابیده و صبح سراسیمه تصمیم به مدیریت بحران گرفته، برود، با برف سال بعد هم نیاید.