به گزارش افکار نیوز ؛ داریوش فرضیایی (عموپورنگ) ؛که این روزها به هند سفر کرده است، عکس های زیبایی از خود در این کشور زیبا در صفحه شخصی اش منتشر می کند.