دومین روز سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت با نمایش فیلمهای کامیون ،جاده قدیم و انیمیشن فیلشاه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

کد خبر: 711320