به گزارش افکارنیوز،

حمیدرضا صحراگرد مدیر رادیو تهران شد و روز گذشته ۱۵ بهمن حکم خود را برای حضور در این سمت دریافت کرد.

از جمله سمت های حمیدرضا صحراگرد مدیر کل نظارت و ارزیابی برنامه‌های صدا بوده است.

سعید معدن کن پیش از این مدیریت رادیو تهران را بر عهده داشته است.