به گزارش افکارنیوز،

سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت به عنوان کاخ رسانه برگزار می شود.

مسلم است اهالی رسانه به عنوان بازتاب دهنده اخبار لحظه به لحظه و حواشی آن، تأثیری مستقیم در اطلاع رسانی اخبار جشنواره دارند؛ اما اینکه تا چه حد بتوانند دست به پوشش گسترده اخبار بزنند و بستر مناسب فراهم باشد، بستگی به نگاه حمایتی برگزارکنندگان دارد.

متاسفانه، امسال شاهد حمایت مسئولان برگزارکننده جشنواره در این زمینه نیستیم؛ جریان خبرنگاران با عوامل فیلم‌های حاضر در جشنواره مانند دزد و پلیس شده است.

در سال های گذشته فارغ از نقدهایی که به جشنواره فیلم فجر وارد بود، حداقل اهالی رسانه بستری برای پوشش مناسب برنامه های آن داشتند و دست خالی از کاخ جشنواره بیرون نمی رفتند.

شاید یکی از امیدهای اهالی رسانه در جشنواره امسال برای پوشش خبری مناسب نشست پرسش و پاسخ عوامل فیلم ها بود که آن هم با اجرایی کاملا محافظه کارانه بیشتر به بن بست ختم می شود و خوراکی مناسب به دست اهالی رسانه نمی رسد.

در این میان صاحبان آثار نیز دست خالی از کاخ بیرون می روند؛ چون حداقل مصاحبه های ممکن را انجام می دهند و آنچنان که باید و شاید پوشش مناسبی برای فیلم های خود ندارند.

امید می رود که در روزهای آینده این مشکل مرتفع شود؛ امری که احتمال آن ضعیف است.