به گزارش افکارنیوز،

کتایون ریاحى با دست آتل بسته، در جشنواره فجر حاضر شد.