به گزارش افکارنیوز،

 حمید لولایی نوشت:

زنده بادخودم.....ساخته ممتاز