به گزارش افکارنیوز،

سینما گران در نمازخانه برج میلاد مشغول خواندن نماز هستند تا سپس به مراسم اختتامیه بروند.