به گزارش افکارنیوز،

محمدعلی کشاورز به دیدن جمشید مشایخی در بیمارستان رفت.