او و همسرش گریس هایتاور که ۵۶ سال دارد از طریق رحم جایگزین بار دیگری صاحب فرزند جدیدی شدند.
آنها نام هلن را برای فرزندشان انتخاب کردند و اعلام کردند که ۷ پوند و ۲ انس وزن دارد.

این زوج صاحب یک پسر ۱۳ساله نیز می باشند.
رابرت دنیرو ۴ فرزند دیگر نیز دارد که بزرگترین آنها یک دختر ۴۰ساله است و فرزند دیگرش یک پسر ۳۵ساله و دو پسر دوقلوی دیگر که ۱۶ساله هستند.