افکار نیوز:حضرت مهدي(عج) مظهر رحمت پرودگار است. او ميآيد تا با ظهورش بشريت را از شرك و فساد و حكومت ستمگران نجات دهد و انسانها در سايه حكومت عدل او راه راستي را طي كنند. بنابراين در زمان ظهور و حاكميت او، به جز يارانش، افراد بسياري از مردمان به حيات خود ادامه ميدهند و تحت راهنماييهاي او به سمت خير و صلاح گام برميدارند.

البته عده‌ای از انسان‌ها نیز کشته می‌شوند. اینان کسانی‌اند که دعوت الهی حضرت را نمی‌پذیرند و به دلیل میل به زندگی حیوانی، به جنگ با حضرت می‌پردازند و راه دشمنی و عناد را پی می‌گیرند

منبع.www.mahdi۳۱۳.com