به گزارش افکار نیوز ، "روشنک عجمیان" ؛ بازیگر یرانی و همسر و دخترش را در کانادا مشاهده می کنید.