به گزارش افکارنیوز،

مجید صالحی در کنار همسر و دوقلوهایش را ببینید.

 
مجید صالحی» درکنار همسر و دوقلوهایش