به گزارش افکارنیوز،

پوران درخشنده در همایش تقدیر از آثار برتر جشنواره فیلم فجر با محوریت پیشگیری گفت: ما از طریق فیلم می توانیم دردها را بیان کنیم و این موضوع با مسئولان است که بدانند عمق درد کجاست و کجا می توانند مسکن بدهند و کجا نیاز به جراحی دارد؟

وی افزود: همیشه با معلول برخورد شده و فرد را زندانی کرده اند، وقتی هم که فرد از زندان آزاد می شود به دلیل سوءسابقه امکان کار ندارد و مجدد به چرخه جرم باز می گردد بنا براین باید به دنبال علت ها باشیم و آن را حل کنیم.

درخشنده با بیان اینکه سینما یک وسیله است و فقط می تواند این مشکلات را نشان دهد، گفت: سوال اینجاست مسئولان چقدر به این آثار توجه می کنند؟ گاهی اصلا این فیلم ها از سوی مسئولان دیده نمی شود.

این کارگردان سینما تصریح کرد: ما فیلمسازهای شریفی داریم که نیاز به حمایت دارند، همه یک خانواده ایم  و ایران وطن ما و افراد آسیب دیده خانواده ما هستند و اگر در قانون ایرادی وجود دارد باید اصلاح شود.

این فعال سینمایی اظهارداشت: امیدواریم در این جشنواره نوپا همگی با کمک یکدیگر جرم و جنایت و بی عدالتی اجتماعی را از بین ببریم و به جای قطع کردن دست یک دزد، دزدی را قطع کنیم.