به گزارش افکار نیوز ، تصویری از "دانیال حکیمی" در کنار پسرش را مشاهده می کنید.