به گزارش افکارنیوز،

 آوا دارویت در پشت صحنه سریال هست و نیست را در حال سلفی گرفتن مشاهده می نمایید.

هست و نیست