به گزارش افکارنیوز،

مجید اخشابی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: اندر دل من مها دل‌افروز توئی

یاران هستند لیک دلسوز توئی

شادند جهانیان به نوروز و به عید

عید من و نوروز من امروز توئی