به گزارش افکارنیوز،

 امیر نوری با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: ما هنوزم میریم جیگرکی همچنانم حواسمون هست رددددد نشه.