به گزارش افکارنیوز،

هفتمین روز فروردین ماه اقبال مخاطبان به سالن‌های سینما بیشتر شد و فیلم «لاتاری» در شهرهای مختلف به سانس فوق العاده رسید. این فیلم شب گذشته با 50 سانس فوق العاده مواجه شدو در سینما شمس خوی، سینما هنر و تجربه بابل، سینما بهمن تهران، سینما انقلاب اردبیل، سینما نور محلات، سینما بهمن سنندج و دیگر شهرها با اقبال گسترده مواجه شد. 

فیلم سینمایی «به وقت شام» خود را به رتبه دوم جدول رساند و با فروش 1 میلیارد و 946 میلیون و 362 هزار تومان به مرز 2 میلیارد تومان رسید. 

براساس سیستم مکانیزه فروش فیلم «مصادره» به رقم 3 میلیارد و 620 میلیون و 470 هزار تومان رسید. 

فیلم «لاتاری» با فروش 1 میلیاردو 907 میلیون و 134 هزار تومان در مقام سوم جدول قرار گرفت.

فیلم کمدی «لونه زنبور» با فروش 1 میلیارد و 598 میلیون و 807 هزار تومان در رتبه چهارم جدول فروش است. 

فیلم «خرگیوش» با اختلاف زیادی با «لونه زنبور» به فروش 487 میلیون و 326 هزار تومان در مقام پنجم جدول فروش قرار دارد. 

فیلم انیمیشن «فیلشاه» با فروش 411 میلیون و 181 هزار تومان در رتبه بعدی جدول قرار دارد. 

فیلم «فراری» با فروش 102 میلیون و 763 هزار تومان در انتهای جدول فروش قرار گرفته است.