افکارنیوز:به گزارش واحد مرکزی خبر ، رییس سازمان دارالقرآن کشور در نشست بـا مدیران موسسات و مراکز قرآنی اردیبل گفت:چهار هزار نفر از حافظان قرآن مجید هفته اول مرداد درآزمون مربوط به۱۰ ،۲۰ و ۳۰ جزء قرآن شرکت خواهندکرد ،به افرادی که در این آزمون موفق شوند مدرکی معادل دیپلم تا سطح دکتری داده می شود.

قره شیخلو افزود: در چهار سال گذشته هشت هزار نفر ازحافظان قرآن مجید در این آزمون ها شرکت و۹۵۰ نفر از آنان مدارک لازم را دریافت کرده اند.

وی برگزاری مسابقه هایی با هدف افزایش انگیزه حضور مردم در فعالیت های قرآنی و توسعه آموزش های مفاهیمی را از برنامه های سازمان دارالقرآن الکریم ایران بیان کرد و گفت: پارسال ۶ هزار نفر در مسابقه نورالهدی شرکت کرده بودند و امسال امید است که این تعداد افزایش یابد.

رییس سازمان دارالقرآن الکریم کشور گفت: در پنج سال اخیر هزار و۲۰۰ موسسه قرآنی وهزار خانه قرآن با هدف گسترش برنامه های قرآنی در کشور ایجاد شد.

قره‌شیخلو افزود: سازمان دارالقرآن الکریم گسترده ترین شبکه نیروی انسانی با۴۶۰ پست قرآنی مصوب را در تمام دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی کشور دارا است وهر سال۵۰۰ هزار نفر را زیر پوشش آموزش های قرآنی خود قرار می دهد.