به گزارش افکارنیوز،

روزبه معینى با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: روز ١٣ به در ما سر کار، مصادف شد با درختکارى و گلکارى

١٣ تون به در و بهترینهارو براتون آرزو مى کنیم.