به گزارش افکارنیوز،

حمید جبلى در واکنش به سانسور خوانندگى کاراکتر "داداش گلم" در مجموعه "کلاه قرمزى" نوشت:

بخاطر مردم آمدیم

بخاطر مردم لطفا کمتر سانسور کنید!