به گزارش افکار نیوز ، بهرام رادان و مهرداد صدیقیان در نمایی از فیلم سینمایی سونامی را مشاهده می کنید.