به گزارش افکارنیوز،

فرید سجادی حسینی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون با اشاره به نمایشگاه کتاب اظهار کرد: این روزها تب کتاب وجود دارد و همه احساس می کنند که چه غفلتی در اهمیت به کتاب و مطالعه وجود دارد. می خواهم بگویم اثر منفی در هر چیزی وجود دارد. این که هر متنی را کتاب بنامیم و بخوانیم درست نیست.

سجادی حسینی درباره عرصه بازیگری و عدالت در آن توضیح داد: عدالت مسئله ای نسبی است و شرایط حاکم بر جامعه و آن هنر، میزانش را تعیین می کند؛ مثلا از لحاظ مادی اگر محمدرضا گلزار را با من یا آل پاچینو مقایسه کنید، عدالت متفاوت می شود. به لحاظ معنوی و بار هنری نیز که هر بازیگری ممکن است با خود داشته باشد و در برخی مواقع اجحافی روی می دهد. تا زمانی که بازیگر جایگاه و قدرتی ندارد در حقش اجحاف می شود و مسیر به شکلی پیش می رود که برای انتخاب نقش ها دست و دل بازیگر به لحاظ اقتصادی می لرزد.

وی به توزیع نقش ها در بین جوانان بیش از پیشکسوتان اشاره و بیان کرد: هرچه مخاطبان می پسندند و بیشتر به سمت آن می روند تهیه کنندگان در سینما و تلویزیون نیز به همان سمت می روند؛ بنابراین به جوانان گرایش بیشتری وجود دارد. به نظرم توجه به نیروی جوان عجیب نیست و مقتضای شرایط و جامعه است. 

سجادی حسینی خاطرنشان کرد: عرصه هنر پیشرفت های بسیار خوبی در داخل کشور کسب کرده است. در جا نزدیم و برای رسیدن به این افتخارات تلاش کرده ایم و با همه مسائل و سلیقه ها که وجود دارد به نتیجه رسیدیم؛ اما این که بگوییم وضعیت خوبی داریم. باید دائما تلاش کرد و کمک و حمایت از جامعه هنری توسط مسئولان انجام گیرد.