به گزارش افکارنیوز،
سلفی افسانه پاکرو که در آن در حال دوچرخه سواری در هوای بارانی است ، را مشاهده می کنید.