به گزارش افکارنیوز،

رزیتا غفاری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

کیستی که من اینگونه به اعتماد

نام خود را با تو می گویم

نان شادی ام را با تو قسمت می کنم

به کنارت می نشینم و بر زانوی تو اینچنین به خواب می روم

کیستی که من این گونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم!

احمد شاملو