به گزارش افکار نیوز ، "مهرداد صدیقیان"، با انتشار عکسی در استوری خود ازدواج همکارش "احمد مهرانفر" را تبریک گفت.