اين بازيگر در گفتوگو با خبرنگار سرويس تلويزيون ايسنا، دربارهي مشكلات اخير قهوه تلخ، خاطرنشان كرد: به هر ترتيب در حال حاضر، قهوه تلخ به خنسي خورده و عرضه قسمتهاي جديد با مشكلاتي همراه است.

پیردوست ادامه داد: در سری دوم «قهوه تلخ» هنوز اتفاقی نیفتاده است. ولی به طور کلی‌، کاری که از همان اول، مسائلی برایش پیش بیاید، ‌ بالتبع‌، عواقب خوبی نخواهد داشت.

وی در توضیح علل نارضایتی‌اش از «قهوه تلخ» عنوان کرد: گاه آدم با کاری که انجام داده است‌، ارتباط خوبی برقرار نمی‌کند.

بازیگر سریال «قهوه تلخ» با تایید این‌که مخاطبان زیادی از این سریال استقبال کردند، تاکید کرد: از نظر خود ما اینطور نبود؛ زیرا همه چیز «قهوه تلخ» برای ما مشکلاتی داشت. وقتی که شما احساس کنید که یک کار‌، چه از نظر نقشی و چه از نظر مالی یا هر چیز دیگر نتواند شما را راضی کند‌، ناخودآگاه اذیت می‌شوید.

پيردوست دربارهي كارهاي جديد كه از تلويزيون آماده پخش دارد، گفت: ماجراهاي جنگل مربوط به گروه كودك است كه قرار است به صورت آيتمهاي قسمت، قسمت از شبكه دو پخش شود. يك سريال دو قسمتي هم دارم كه قرار است اگر موفق شد، به صورت ۲۰۰ قسمت ۱۰ تا ۱۵ دقيقهاي روي آنتن برود. اين مجموعه، در هر شبكه به صورت ميان برنامههاي كوتاه پخش ميشود و آيتمهاي آن به صورت آموزشي هستند.