مصطفی جمشیدی نویسنده در گفتگو با مهر گفت: از چند سال پیش درصدد نوشتن رمانی درباره امام موسی صدر بود و آن را در دست تهیه داشتم، ولی تا چندی پیش و سقوط قذافی در لیبی، این رمان سرنوشت مشخصی نداشت. قبل از وقایع اخیر لیبی فشار کاری رویم زیاد بود و نکته مهم دیگر این که اگر میخواستم وارد داستان بشوم، باید موقعیتی ایجاد میکردم تا وضعیت شخصیتها روشن شود. نامی هم که برای این کار انتخاب کردهام، شب رنج موسی است.

وی افزود: بهانه نوشتن رمان، شخصیت جهانی و بین‌المللی امام موسی صدر بود. با سقوط قذافی، مقداری از مشکلات برطرف شد؛ چون قبل از آن نمی‌توانستم درباره قذافی و لیبی بنویسم. از این جهت بعد از این اتفاقات، راه نوشتن و تکمیل کردن طرح اولیه آن به لحاظ روانی و هنری باز شد. به این ترتیب اتود اولیه کار را زدم که البته تا کامل شدنش، کمی زمان می‌برد، ولی می‌توانم بگویم که طرح اولیه کار، تقریبا نوشته شده است.

این نویسنده ادامه داد: در حال حاضر قصد دارم، نوشته‌هایم را تدوین کنم. به همین دلیل، متن دست‌نویس طرح در حال تایپ شدن است تا آن را ویرایش کنم. اتود اولیه کار حجمی حدود ۲۰۰ صفحه دارد که البته امکان دارد فصل‌هایی به آن اضافه شود یا از آن کم شود.

نویسنده رمان «بوفاری ۴» گفت: درصدد هستم اگر مسئولان ذی‌ربط، مساعدت و همکاری کنند که فکر نمی‌کنم این کار را بکنند، برای تحقیق درباره مستندات کار، سفری به لیبی داشته باشم. چون این کتاب، رمانی حول محور حضور امام موسی صدر در لیبی است و بهانه‌ای برای شناختن او. اگر بتوانم به لیبی سفر کنم، باید ضعف‌های موقعیت‌شناسی رمان را برطرف کنم. بخشی از رمان در لبنان و بخش دیگری از آن هم در لیبی می‌گذرد. امام موسی صدر، شخصیتی جهانی است که امام شیعیان و مسیح مسیحیان لبنان بوده است. این موضوع باعثمی‌شود برای پرداخت جامع‌الاطراف این شخصیت حساسیت وجود داشته باشد.

جمشیدی درباره اثر دیگرش کتاب گزارش وقایع نخل گفت: این کتاب را پس از این که آماده شد به ستاد حجاب و عفاف تحویل دادم و در حال حاضر هیچ خبری از مراحل بعدی برای انتشار آن ندارم.