به گزارش فارس، فیلم سینمایی اخلاقتو خوب کن (مسعود اطیابی) در ۲۶ سالن سینما در تهران به نمایش گذاشته شده و ظرف ۲۴ روز نمایش به فروش ۴۷۰ میلیون تومانی در تهران دست یافت. این فیلم شب گذشته به فروش ۴۰ میلیون تومان نایل شد.
فیلم سینمایی «اسب حیوان نجیبی است» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی شب گذشته به فروش ۳۲ میلیون تومان در تهران دست یافت. این فیلم ظرف ۲۹ روز نمایش در تهران با در اختیار داشتن ۲۰ سالن سینما به فروش ۶۰۰ میلیون تومان نایل شد.
فیلمهای پرستوهای عاشق (فریال بهزاد) و شب (رسول صدرعاملی) به زودی توسط دفتر پخش فیلمیران به نمایش در خواهد آمد.