به گزارش ايسنا، آيتالله سيد محمود هاشمي شاهرودي كه روز پنجشنبه ـ ۱۵ ديماه ـ به دليل كسالتي مختصر به بيمارستان منتقل شده بود، روز جمعه پس از بهبودي كامل از بيمارستان مرخص و جلسه درس خارج فقه وي با حضور جمعي از طلاب در روز شنبه برگزار شد.

بر اساس اين گزارش، روز جمعه علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي و حجتالاسلام و المسلمين سيدحسن خميني با حضور در بيمارستان از وي عيادت كردند.