به گزارش افکارنیوز،

فریبرز ایروانی فرزند ملکه رنجبر درباره وضعیت جسمانی مادرش گفت: حال مادر نسبت به گذشته بهتر است اما به دلیل کهولت سن روند برگشت به بعد از عمل باز، یک دوره 6 ماه تا 1 ساله را نیاز دارد تا به شرایط ایده آل برسد.

وی در همین راستا افزود: پزشکان از حال مادر رضایت دارند، او در منزل حضور دارد و  سایه اش بالای سر ماست.

فرزند ملکه رنجبر درباره آخرین آزمایشات مادرش و نتایج آن اظهار کرد: نتیجه آزمایشات خوب و همه چیز متعادل بوده است. وضعیت مادر رو به بهبود است فقط به دلیل قوت جسمانی، ضعف عمومی و کاهش وزنی که دارد به تنهایی راه رفتن را برایشان مشکل کرده است، پا و زانوی مادر توان راه رفتن زیاد را ندارد اما به کمک پرستار کمی حرکت می کنند و خودش دوست دارد که بیشتر بتواند به شکل مستقل راه رفته و گام بردارد.

وی توضیح داد: مادرم از واکر به ندرت استفاده می کند و بیشتر با کمک پرستار شخصی خود سعی می کند راه برود که این راه رفتن بیشتر در منزل است که در مسافتهای کوتاه انجام می شود و در بیرون از منزل نمی تواندراه برود.

ایروانی درباره پیشنهادات به ملکه رنجبر برای ایفای نقش خاطرنشان کرد: هنرمندان همیشه لطف دارند، تماس می گیرند و بعد از احوالپرسی پیشنهاداتی مطرح می کنند اما در حال حاضر مادر توانایی و شرایط بازی ندارد که بخواهد فعالیت هنری داشته باشد.