به گزارش افکارنیوز،
لباس عجیب "ماکان بند" در کنسرتشان که جنجال زیادی به دنبال داشته است را مشاهده می کنید.