به گزارش افکارنیوز،

بهناز جعفری و مرضیه رضایی در فتوکال فیلم «سه رخ» در کن ۲۰۱۸را مشاهده می کنید.