حجتالاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در گفتوگو با ايسنا، در اين باره افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اقدامي خانه سينما را منحل كرده است و خانه سينما به همين دليل به ديوان عدالت اداري شكايت كرده است. اين شكايت به شعبهاي در ديوان ارجاع شده و در حال تبادل لايحه و رسيدگي است تا معلوم شود آيا وزارت ارشاد ميتوانسته چنين اقدامي را انجام دهد يا خير.

وی با بیان اینکه هنوز به این پرونده رسیدگی ماهوی نشده است، گفت: خانه سینما درخواست دستور موقت برای جلوگیری از انحلال این نهاد را به شعبه داده، ولی شعبه این درخواست را نپذیرفته است.

رييس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينكه رسيدگي به اين پرونده نياز به زمان دارد، گفت: بعد از تبادل لوايح به پرونده رسيدگي شده و انشاءالله نتيجه آن اعلام خواهد شد.