به گزارش پایگاه خبری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیرکل حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: چون اقدام به طرح دعوی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدتی قبل صورت گرفته بود و متعاقبا شورای فرهنگ عمومی اعلام کرد که تشکل موسوم به خانه سینما غیرقانونی بود و هیئت نظارت نیز هیچگونه مجوزی برای تشکیل خانه سینما صادر نکرده است، لذا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور انحلال این تشکل را صادر کرد که اکنون این دستور مراحل اجرایی خود را طی میکند.

او اظهار داشت: بنابراین دیگر نیازی به رسیدگی در دادگاه عمومی وجود نداشته و دادخواست مسترد شد.