به گزارش افکارنیوز،

میلاد دهکت نژاد،نویسنده در خصوص اثر جدیدش گفت: عنوان تازه ترین کتابم « آخرین قطار که بیاید دیگر رفته ایم » است این کتابم در انتشارات « آقاپور » منتشر شد.« آخرین قطار که بیاید دیگر رفته ایم » مجموعه هشت داستان کوتاهم با موضوعات مختلف است.

وی ادامه داد: نمی توان گفت کتاب « آخرین قطار که بیاید دیگر رفته ایم » درون مایه اجتماعی یا عاشقانه دارد.اکثر داستان های این مجموعه داستان کوتاه همانطور که از عنوان کتاب مشخص می شود درون مایه مسافرت ، اتفاقی نیفتاد تا کتابم را با درون مایه مسافرت مرگ و رفتن بنویسم و تصمیم قبلی برای نوشتن درباره این موضوعات نداشتم.موضوعی بود که داستان درباره آن نوشته شد و روند داستان به سمت این موضوع پیش رفت.

این نویسنده با اشاره به رمان  در دست نگارش خود بیان کرد: یک رمان در دست نگارش دارم زمان می برد تا این کتابم تمام شود آن چه که الان هست یک رمان 24 تا 25 فصلی است که بخش های مختلفی دارد موضوع رمان را می توان از یک جهت بیشتر عاشقانه دانست احتمال دارد اگر اتفاق خاصی نیفتد همان انتشارات آقاپور رمانم را هم منتشر کند و در دسترس مخاطبان قرار دهد.