به گزارش افکارنیوز،

تصویر واقعی از حسن روشن با پیراهن تاج و تصویر دستکاری شده از حسن روشن را مشاهده می کنید.!