به گزارش افکارنیوز،
عکسی از دنیا مدنی به همراه موتورش را مشاهده می کنید.