به گزارش افکارنیوز،
عکسی از کمند امیرسلیمانی را مشاهده می کنید.