به گزارش افکارنیوز،

نیما شعبان نژاد با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: رهایم نکن> رهامون کرد و مثل خیلى دیگه از کارها بارشو بست و دل کند براى من خاطراتش میمونه و براى شما بعضى وقت ها یادش ، امیدوارم تو این ٣٠ قسمت با سریال همراه شده باشید و ما همگى تونسته باشیم ، حتى اندک تاثیرى بگذاریم و فارغ از هرگونه اضافه گویى سرگرمتون کرده باشیم ، ممنون از همراهى همیشگى تون تا باشه حال و احوال خوب