افكار نيوز:سيزدهمين جشنواره بينالمللي تئاتر عروسكي از ۳۱ تيرماه با حضور گروههاي شركت كننده داخلي و خارجي در تهران برگزار ميشود. به همين مناسبت سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به اين جشنواره پيام داد. متن پيام وي به شرح زير است:
تئاتر در هر قالبی، از قوانین کلی خود تبعیت می‌کند و با هر عنوانی، اعلام وضعیت! تئاتر عروسکی نیز بر این قاعده استوار است و بر این محور برقرار! - البته خصوصیات و شاخصه‌هایی دارد که آن را از سایر گونه‌ها متمایز می‌سازد. چارچوب داستانی مبتنی بر افسانه‌های کهن، اسطوره‌های ملی، متل‌ها و مثل‌ها و فرهنگ عامه، از بارزترین جلوه‌های این سیاق است.
با توجه به مقیدات نمایش زنده در ایران اسلامی و اجتناب از شیوه‌های متداول در دنیای بی‌قید هنر امروز جهان، تئاتر عروسکی، زمینه رشدی بسیار بیش از این را داراست. نمایشنامه‌های برگرفته از گنجینه‌های بی‌نظیر شعر و ادب این سرزمین، مراسم آیینی و علی‌الخصوص باورهای دینی کمک موثری به فراگیری و تعلق‌پذیری این ژانر خواهد نمود.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: سوق سودای سودآور باور اصالت دادن به مذهب و دستمایه قرار دادن قصص قرآنی و روایت زندگی انبیاء و اولیا و مقاطع هماهنگ با جوهر اندیشه غالب در نمایش، امری است که به اشاعه اخلاق و تهذیب و تزکیه کمک می‌کند.
نوآوری کن و سخن به روز آور و ره به مقصد سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر! سپردن و راه به دل جامعه جوان نوگرا، بردن، در این مسیر، بسیار قابل دستیابی است. تکیه بر نمایش‌های بومی عروسکی و نوسازی آن از جمله خیمه‌شب‌بازی‌ها و تکم‌گردانی‌ها با توجه به نسل جوان هنرمند و نگاه متفاوت و پیشروانه این نسل، کمک زیادی به احیاء فرهنگ عامه خواهد نمود! فرهنگی که حفظ آن در این دریای متلاطم فرهنگ تهاجمی غرب، فلک نجات است.
در ادامه پیام وزیر ارشاد می‌خوانیم: جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک، سیزدهمین دوره خود را در حالی آغاز می‌کند که در دنیای بداخلاقی‌های سیاسی، ایران اسلامی به عنوان تکیه‌گاه مردم آزادی‌طلب و آزاده‌منش جایگاهی رفیع یافته است. پس برای ورود به دهکده جهانی با شناسنامه ایرانی اسلامی به کدخدائی می‌اندیشیم. از تمامی دست‌اندرکاران این جشنواره سپاسگزارم و امیدوارم به اهداف متعالی خود دست یابند. توفیق، رفیق طریق عزت و اعتبار یکایک شما عزیزان و تمامی انسان‌های دین مدار باد.
انتهای پیام / ا - ۵۴