به گزارش مهر، با پایان یافتن مهلت ۴۵ روزه داوطلبان برای ثبت نام در بورس دکتری تخصصی وزارت علوم، حسن مسلمی نائینی - معاون بورس این وزارتخانه اعلام کرد که تعداد ۶ هزار و ۴۲۸ داوطلب در ثبت نام اولیه شرکت کرده اند.

وی ضمن اعلام خبر آغاز غربالگری عده ای از داوطلبان برای اعزام به خارج اظهار داشت: از میان ثبت نام کنندگان تنها یک هزار و ۴۵۸ نفر دارای معرفی نامه از دانشگاه بودند که مدارک آنها هم اکنون در حال بررسی است و در صورت تایید مدارک همچنین داشتن سایر شرایط عمومی و اختصاصی از ۱۰ بهمن ماه برای مصاحبه دعوت می شوند.

این مقام مسئول در وزارت علوم، علت عدم پذیرش سایر داوطلبان را نداشتن معرفی نامه از سوی دانشگاه عنوان کرد.

به گفته مسلمی نائینی، رشته های فنی مهندسی، کشاورزی، علوم پایه، هنر و علوم انسانی بیشترین تعداد داوطلبان را در بورس دکتری تخصصی به خود اختصاص داده اند.

ظرفیت پذیرش برای اعزام حدود ۳۰۰ نفر اعلام شده و پذیرفته شدگان نهایی تا اسفندماه سال ۹۲ فرصت اعزام دارند.