به گزارش روابط عمومی سیامین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، فیلمهای سینمایی روزهای زندگی به کارگردانی پرویز شیخ طادی، بیداری به کارگردانی فرزاد موتمن و ملکه به کارگردانی محمدعلی باشهآهنگر برای شرکت در بخش مسابقه بینالملل (جام جهان نما) انتخاب شدند.
همچنین در بخش مسابقه سینمای آسیا(جلوه‌گاه شرق)، فیلم‌های سینمایی «نارنجی پوش» به کارگردانی داریوش مهرجویی، «بوسیدن روی ماه» به کارگردانی همایون اسعدیان و «پرواز بادبادک‌ها» به کارگردانی علی قوی‌تن انتخاب شدند.
بنابر این گزارش، در بخش سینمای سعادت نیز سه فیلم از ایران انتخاب شد که عبارتند از: «در انتظار معجزه» به کارگردانی رسول صدر عاملی، «سلام بر فرشتگان» به کارگردانی فرزاد اژدری و «راه بهشت» به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده است.
بنابراین گزارش، سیامین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به دبیری محمد خزاعی از روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن در تهران و استانهای مختلف کشور برگزار میشود.