به گزارش افکارنیوز ، محمد خزاعی در گفت و گو با سینماپرس با بیان این مطلب در مورد سیمرغ زرین جایزه ویژه دبیر جشنواره افزود: از میان فیلم های بخش مسابقه به یکی از فیلم هایی که حول محور اخلاق، آگاهی و امید ساخته شده باشد به انتخاب دبیر سیمرغ بلورین اعطا می شود.

وی ادامه داد: این اولین سال است که شعار اخلاق، آگاهی و امید مطرح می شود به همین دلیل ممکن است فیلم های زیادی به طور کامل با این شعار مطابقت نکنند به همین منظور امسال بیشتر فیلم هایی مدنظر قرار می گیرند که تا حدودی با این شعار مرتبط باشند.